Numra komplekse

Formula e Eulerit, vertetimi dhe dobia e saj

Posted on Dhjetor 5, 2007. Filed under: Numra komplekse | Etiketa: , , , , |

HYRJE eul_mu_w.jpg

Formula e Eulerit, disa here e quajtur edhe si identiteti i Eulerit thote qe:

e^(ix) = cos(x) + isin(x) 

ku i=sqrt(-1) dhe e eshte numri i Neperit e=1+1/1! +1/2! + 1/3! + 1/4! …….=2.7182818….
Shprehja ekuivalente e asaj me siper pas disa ndryshimeve estetike algjebrike eshte:

ix = ln(cosx + isinx)

Rasti i vecante kur x=π jep formulen e bukur per te cilen mund te gjeni reference  edhe  tek edrus.

e^(iπ) +1 = 0

VERTETIM

Formula e Eulerit mund te vertetohet ne 2 menyra:

1. Duke perdorur zhvillimet e serive:

      inline5.gif     =     inline7.gif      

               =       vetetim1.gif  

               =   inline13.gif  c.d.v      

2. Duke perdorur diferencimin dhe integrimin kompleks:

    z = cosθ + isinθ 

    dz = (- sinθ + icosθ)dθ = i (cosθ + isinθ)dθ = izdθ

    ∫dz/z = ∫idθ

    lnz = idθ

keshtu qe :   z = e^(iθ) = cosθ + isinθ           (c.d.v)

DOBIA E FORMULES SE EULERIT

Formula e Eulerit eshte shume e perdorur ne shkencat inxhinierike, fizike dhe matematike. Ajo perfaqeson nje nga guret e themelit te operacioneve me numrat komplekse. Shumica e sinjaleve te perdorura sot (radio apo mikrovalet) kerkojne nje perpunim matematik te bazuar mbi trasformatat e Fourier dhe  Laplace, qe nga ana e tyre kerkojne nje njohje shume te mire te formulave te Eulerit dhe te gjithe struktures komplekse ne pergjithesi. Ne rrjetet elektrike me gjeneratore sinusoidale kerkohet nje perdorim i mire i formules te Eulerit. Ne analizen komplekse kjo formule luan nje rol te pazevendesueshem.       

Reklama
Lexoni Postimin e Plotë | Make a Comment ( 1 so far )

 • Mathematics

  Mathematics is one of the essential emanations of the human spirit, a thing to be valued in and for itself, like art or poetry.
 • Artikujt ne RSS

  Matematika

 • Subscribe in Rojo

  Add to My AOL

  Subscribe in NewsGator Online

  Subscribe in Bloglines

  Add to The Free Dictionary

 • Ne kohe reale

 • Statistika

  • 188 928 vizitore
 • Shperndarja e vizitoreve

Liked it here?
Why not try sites on the blogroll...